Oudervereniging

Oudervereniging Kindcentrum SBO Petrus Donders

De oudervereniging van onze school bestaat op dit moment uit 11 leden. Vanuit zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw zijn er een aantal ouders vertegenwoordigd. Daarnaast neemt Ilse Opsteen deel, als vertegenwoordiging vanuit het schoolteam. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking te bevorderen tussen ouders, het schoolteam en de medezeggenschapsraad om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan het welzijn van alle kinderen op school.  Alle leden binnen de OR voelen zich nauw betrokken en verbonden bij de school van hun kind(eren). Zij willen graag op een actieve manier bijdragen aan de school. 

De OR is betrokken bij het organiseren van bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan de kerstmarkt, carnavalsviering etc. De OR verleent hierbij vooral hand- en spandiensten zoals het versieren van de Steeg, het verzorgen van een feestelijke traktatie of cadeautjes voor 5 december.

De OR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van extra activiteiten. Door het jaar heen worden geen andere bijdragen meer gevraagd, uitgezonderd de schoolreis en het schoolkamp voor de eindgroep(en). Voor beide activiteiten krijgt u te zijner tijd nog apart bericht. Vijf keer per jaar komt de OR bij elkaar om al deze zaken te bespreken.

Zijn er vragen of wilt u ook meepraten en meedenken over OR activiteiten? Neem gerust contact op met één van de leden.

Leden Oudervereniging:

 • Marjolein Brullemans, moeder van Evan, BB2 en Jay Brullemans, BB4
 • Marian Smits, moeder van Giel Stuart, BB1
 • Martine Dekkers, moeder van Ralf, BB3
 • Dorethé Dekkers, moeder van Tim Dekkers, BB3 
 • Saskia Ijkhout, moeder van Wout, MB2 en Driek Maas, MB3 
 • Nicole Essens, moeder van Luca Janssen, BB3
 • Angelique Damen, moeder van Jeremy Senders, MB3
 • Linda van Rossum, moeder van Kyara van Rossum, MB1 
 • Jiske Rooijackers, moeder van Jip Manders, OB2
 • Karin Berger, moeder vanMilan Selten, MB2
 • Karen van Oorschot, moeder van Sanne van Oorschot, MB2