Kindcentrumplan

Het kindcentrumplan van Kindcentrum SBO Petrus Donders is geschreven voor de komende vier jaar, 2023-2027. Hierin staan de missie, visie en de ambities van de school omschreven. Daarnaast vermeldt het in hoofdlijnen de ontwikkeling van de school op het gebied van onderwijskundig, personeels- en kwaliteitsbeleid.

Kindcentrumplan 2023-2027

Naast het schoolplan is er het schoolondersteuningsprofiel van de school vastgesteld. Hierin vindt u de kwaliteiten en aandachtspunten van de school. U kunt ook terecht op de website van het samenwerkingsverband, SWV Helmond-Peelland, www.swv-peelland.nl.

Kindcentrumondersteuningsprofiel 2023-2024