Aanmeldprocedure bso en dagopvang

Voor de gespecialiseerde bso en dagopvang is er een samenwerking tussen ons kindcentrum en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Voor plaatsing is een indicatie nodig vanuit CJG. Bij interesse voor plaatsing kun je contact opnemen met ons kindcentrum via 0492-361242.